Algemene voorwaarden

Prijs

 • Alle prijzen op deze website zijn inclusief btw.
 • De fotosessiepakketten zijn een basis, voor extra producten gelden andere prijzen.
 • Verplaatsingen buiten Gent en Nevele zijn niet inbegrepen in de prijs, deze worden aangerekend aan 0,61 euro per kilometer, inclusief btw.

Publiciteit

 • Fotokriebels / Maxine Stevens heeft het recht om alle gemaakte foto’s, video’s of afgeleide producten te gebruiken voor publicitaire of commerciële doeleinden, tentoonstellingen en wedstrijden, ongeacht het gebruikte medium. Indien de klant wenst dat de foto’s privé blijven, dient dit ten laatste op de dag van de fotosessie aan de fotograaf gezegd te worden.

Betaling en levering

 • De beelden worden pas bewerkt en geleverd na volledige betaling door de klant.
 • Betalen kan op verschillende manieren:
  → tijdens de fotoshoot: met gepaste munt of met de Bancontact App voor smartphones, of
  → ten laatste een week na de fotoshoot: via overschrijving op bankrekeningnummer BE95 7360 1701 3258.
 • Verzending per post kan enkel voor kleinere formaten fotoprints of USB-sticks. Alle albums en/of formaten boven 30×20 cm moeten afgehaald worden.
 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Specificaties van de geleverde beelden

 • De klant ontvangt standaard digitale beelden in lage resolutie mét watermerk (tenzij anders bepaald). Deze digitale beelden worden aangeleverd in JPG. Het is niet toegelaten om andere beelden dan deze met watermerk online te gebruiken. Het is niet toegelaten om de foto bij te snijden zodat het watermerk niet meer zichtbaar is.
 • Wij dragen kwaliteit voorop. Het is niet toegelaten om de beelden in lage resolutie te gebruiken om zelf foto’s te (laten) printen. Dit kan enkel met de beelden in hoge resolutie, die apart verkrijgbaar zijn tegen betaling. Deze foto’s in groot formaat / hoge resolutie zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, tenzij anders bepaald.
 • Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.

Intellectuele eigendom

 • Alle rechten op de aangeleverde foto’s, video’s of afgeleide producten blijven de eigendom van de fotograaf. Aangeleverde foto’s, video’s of afgeleide producten zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd voor of gepubliceerd aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de fotograaf. Het aanleveren van foto’s, video’s of afgeleide producten mag met andere woorden op geen enkele manier worden gelijkgesteld met de overdracht van auteursrecht, tenzij anders bepaald.
 • Bij gebruik van de beelden online (bv. mail, sociale media … ) moet steeds de naam van de fotograaf vermeld worden, al dan niet met een link of ‘tag’ naar de portfoliopagina op facebook (www.facebook.be/fotokriebels) of de website (www.fotokriebels.be).
 • Beelden mogen enkel gebruikt worden in hoedanigheid waarin ze aangeleverd werden. Het bewerken van een foto, zoals het toevoegen of weglaten van elementen, het aanpassen van kleur- of belichtingsinstellingen … is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.